Jaguar Land Rover otestuje autonomní auta v Británii

Společnost Jaguar Land Rover se zapojí do prvních silničních testů autonomních a propojených vozidel ve Velké Británii. Součástí projektu UK Autodrive je také testování technologií, které autům umožní komunikovat mezi sebou i se silniční infrastrukturou, například se semafory.

Jaguar Land Rover testuje autonomní řízení

První testy autonomních aut na britských silnicích už byly spuštěny. Po zahájení zkoušek se ke Coventry připojilo dalších dvanáct britských měst. Cílem studie je zjistit, do jaké míry mohou budoucí autonomní a propojená vozidla nahradit lidské chování a reakce při jízdě.

„Testování autonomních aut na veřejných komunikacích je velmi strhující, protože nám složitost tohoto prostředí umožňuje najít spolehlivé způsoby, jak zvýšit bezpečnost silničního provozu v budoucnosti. Podporujeme výzkum technologií, které se stanou integrální součástí infrastruktury, technologie a změnu právního prostředí potřebné pro to, aby se autonomní vozidla stala realitou v příštím desetiletí,“ říká výkonný ředitel produktového inženýringu Jaguar Land Rover Nick Rogers.

Automatické, ale zážitkové auto

Autonomní Jaguar má zůstat i zážitkovým autem

Společnost Jaguar Land Rover vyvíjí plně i poloautonomní technologie. Do budoucna chce dát zákazníkům vybrat mezi částečně a zcela autonomní jízdou a zachovat přitom zážitek z jízdy a bezpečí.

UK Autodrive je největší ze tří společenství, která byla založena pro podporu zavedení autonomních vozidel ve Velké Británii. Pomáhá podpořit zemi jako celosvětové centrum pro výzkum, vývoj a integraci automatizovaných a propojených vozidel. Společenství už ověřilo funkčnost autonomních technologií v uzavřeném zkušebním prostředí. Dalším krokem je testování v reálném světě na běžných silnicích. Testy budou pokračovat do roku 2018.