Volkswageny budou od roku 2019 vzájemně komunikovat

Vzájemné síťové propojení aut a propojení aut s dopravní infrastrukturou je dalším důležitým krokem ke snížení počtu dopravních nehod a minimalizaci jejich následků. Volkswagen proto v roce 2019 zařadí do sériové výbavy první modelové řady další komunikační technologii pWLAN.

VW I.D.CROZZ viděli poprvé návštěvníci autosalonu v Šanghaji

Ta zajistí výměnu vybraných informací, důležitých pro silniční provoz, mezi vozidly bez ohledu na jejich výrobce. Přitom dochází k výměně informací jak mezi auty (Car-to-Car), tak i mezi auty a dopravní infrastrukturou (Car-to-X). Díky tomu budou mít řidiči v okruhu asi 500 metrů mnohem rychlejší informace o stavu dopravy, nehodách a ostatních důležitých situacích v okolí. Auto si tak během několika milisekund vymění s bezprostředním okolím důležité informace, upozornění nebo data ze senzorů. Díky tomu se oblast, snímaná vozidlem, rozšíří o několik stovek metrů a jeho řidič „uvidí“ doslova za roh.

Volkswagen se na základě své strategie rozhodl rozšířit sériovou výbavu svých modelů nejen o mobilní telefon, ale od roku 2019 také o technologii pWLAN. „Chceme zvyšovat bezpečnost silničního provozu pomocí síťového propojení vozidel a nejefektivnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je rychlé rozšíření společné technologie,“ říká Johannes Neft, vedoucí vývoje karoserií značky Volkswagen. „Důležitá je všeobecně rozšířená technologie, kterou bude používat co největší počet výrobců a partnerů.“

Systém upozorní i na kluzkou silnici před vámi

V roce 2019, kdy bude systém uveden do sériové výroby, budou jeho základ tvořit výstražná upozornění a informace o místních a nově vznikajících dopravních rizicích. Například v podobě nouzového brzdění některého z vozidel, nebo rozpoznají-li senzory auta kluzkou vozovku. Tyto informace mohou být během milisekund předávány okolí, aby ostatní řidiči  mohli přiměřeně reagovat.

Vzhledem k tomu, že efektivita řešení roste s počtem uživatelů, účastní se Volkswagen aktivně projektů s úřady, ministerstvy dopravy a partnery z automobilového průmyslu a odvětví dopravy. Cílem těchto aktivit je zajistit rozšíření technologie pWLAN jejím uváděním do sériové výroby. Volkswagen zároveň hledá s partnery způsoby, jak vyhovět vysokým požadavkům na ochranu dat (tzn. zpracování osobních údajů).

Jakmile budou technologií pWLAN vybaveny rovněž policejní složky a záchranné služby, mohou řidiči včas dostávat informace o vzdálenosti a směru, ze kterého se přibližuje auto s právem přednostní jízdy – často mnohem dřív, než je řidič schopen vozidlo slyšet nebo vidět.

Technologie bude varovat i před mobilními značkami

Výrazná vysoko položená záď VW I.D.CROZZ

Provozovatelé dopravní infrastruktury v Německu, Nizozemí a Rakousku navíc oznámili, že budou technologií pWLAN vybavovat přívěsy se značením, omezujícím dopravu při průjezdu staveništěm, aby na dálničních staveništích minimalizovali riziko kolizí s vozidly.

Volkswagen pracuje v rámci své cesty k automatizované a kooperující jízdě na tom, aby mohly být v budoucnosti do systému s technologií pWLAN zapojovány i další prvky dopravní infrastruktury (např. semafory) a účastníci silničního provozu.

Další výhoda vyplývá z používání frekvenčního pásma, které je speciálně vyhrazeno pro bezpečnost a efektivitu silniční dopravy. Lokálně sdílená data nejsou zaznamenávána centrálně a odpadají jak obvyklé náklady na komunikaci, tak i závislost na pokrytí bezdrátovou telefonní sítí.

Jan Říha

Jako motoristický expert začal pracovat v roce 1994 v redakci Motožurnálu Českého rozhlasu. Později se stal vedoucím jeho motoristické i dopravní redakce (Zelená vlna), které vedl až do jara 2017, kdy přijal nabídku na šéfredaktora webů iSUV, AutoECO a SUV magazínu. Jako reportér se zúčastnil soutěžních expedic Camel trophy 96´ a 97´ na Borneu a v Mongolsku. V roce 2005 se v roli novináře poprvé zúčastnil Rallye Dakar. Od té doby v jejím konvoji nechyběl v žádném z dalších ročníků.

jan-riha napsal 52 článků.Zobrazit všechny články autora: jan-riha